Przygotowanie do eksploatacji

Dla posadowienia komory na gruncie, wymagane jest stabilne podłoże oraz 4-6 szt. bloczków betonowych. Zaleca się wykonanie wylewki betonowej o wymiarach zależnych od zamówionej komory chłodniczej.

Dla prawidłowej pracy urządzenia należy :

  • wyrównać teren i na stabilnym podłożu ułożyć 4-6szt. bloczków betonowych w odległości ok. 1,8m od siebie
  • wykonać przyłącze kablowe energetyczne ~230V
  • wyprofilowane odwodnienie liniowe zakończone jest otworem ϕ50, gdzie na wyjściu należy podłączyć rurę odpływową do kanalizacji bytowej
  • przyłącze wodne wykonać rurką PE ϕ ½”

Przygotowanie podłoża i prace przyłączeniowe są poza zakresem firmy MACHNIAK.

Zaleca się, aby powyższe pracy wykonały kwalifikowane osoby.